Općina Centar Sarajevo je putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina u dva navrata donosila rješenje o provođenju tehničkih promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kao prethodno pitanje za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa. Firma “Penny plus” je na rješenja o provođenju promjena uložila žalbu. 

Kako se navodi u saopćenju Općine Centar, postupajući po žalbi, Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, kao drugostepeni organ, uvažila je žalbe, poništila rješenja i predmet vratila Općini Centar na ponovni postupak i odlučivanje. 

Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina ovaj predmet rješava prioritetno, imajući u vidu najveći značaj izgradnje Prve transverzale.

– U ponovnom postupku Općina će, rješavajući ovo važno pitanje u cjelosti, uvažiti upute Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove polazeći i od pravomoćnog rješenja Službe za urbanizam i zaštitu okoliša, kojim je izdata urbanistička saglasnost Ministarstvu saobraćaja KS-Direkcija za puteve KS za izgradnju Prve transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice s općinom Vogošća (tunela Kobilja glava na Šipu), u svrhu privođenja zemljišta krajnjoj namjeni u skladu s regulacionim planom, donijeti novo rješenje o provođenju promjena u katastarskom operatu (parcelacija), kako bi se stvorili preduslovi za postupak eksproprijacije i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na parcelama u vlasništvu “Penny plus”, a koje se nalaze na trasi saobraćajnice i transverzale – saopćeno je.

Donošenjem pravomoćnog rješenja o parcelaciji na parcelama firme “Penny plus” u Velešićima stvaraju se pravne pretpostavke da Zavod za izgradnju KS pokrene postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu izgradnje saobraćajnice i transverzale na dionici Kranjčevićeva-Bare-Hotonj, do granice s općinom Vogošća, odnosno tunela na Šipu.

Zapratite nas i putem Vibera. Kliknite OVDJE i pridružite nam se! 🙂

(avaz)