BH-Gas“ obavještava javnost da je Nadzorni odbor usvojio odluku o smanjenju cijene prirodnog plina za distributivne kompanije, a na prijedlog Uprave, navodi se u saopćenju „ BH-Gasa“. 

Pojašnjeno je da je predloženo sniženje cijene plina za distributivne kompanije sa 585 KM/1.000 Sm3 na 530 KM/1.000 Sm3 sa primjenom od 1. maja ove godine.  

– Analizirajući kretanje nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, u informaciji prema Nadzornom odboru, konstatuje se da je došlo do smanjenja cijena nafte i naftnih derivata od početka 2020. godine. Istovremeno, analizirajući kretanje ruske cijene prirodnog plina konstatuje se da je došlo do smanjenja i ove cijene, te da će ruska cijena imati pad i u narednom kvartalu 2020. godine – ističe se u saopćenju.

Dodaje se da na bazi ovih pokazatelja Uprava „BH-Gasa“ je predložila smanjenje veleprodajne cijene prema distrubitivnim kompanijama.  

– Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave i usvojio odluku da od 1. maja ove godine cijena za distrubutivne kompanije iznosi 530 KM/1.000 Sm3 što je u odnosu na dosada važeću cijenu plina (585 KM/1.000 Sm3) smanjenje od 9,40 posto – naglašeno je.

Pojašnjeno je da će usvojena odluka sa obrazloženjem biti upućena u daljnju proceduru prema Vladi FBiH na konačno usvajanje.

– Kada posmatramo cijenu plina na kraju 2019. godine u iznosu od 640 KM/1.000 Sm3 i novopredloženu cijenu u iznosu od 530 KM/1.000 Sm3 možemo konstatovati da će cijena plina prema distributivnim kompanijama biti smanjena za ukupno 17 posto – istaknuto je u saopćenju.

Zapratite nas i putem Vibera. Kliknite OVDJE i pridružite nam se! 🙂

(avaz)