Pregled broja zaposlenih po općinama može se pogledati u tabelarnom prikazu Porezne uprave FBiH.