Više od 300 osoba u Kantonu Sarajevo do sada je kažnjeno novčanom kaznom od 500 KM zbog kršenja mjere zabrane kretanja u vrijeme policijskog sata.

Mirza Hadžiabdić iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo naveo je da je sankcionisano više od 20 lica starijih od 65 godina koja nisu poštovala zabranu kretanja, te da je u pet slučajeva podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv maloljetnih lica koja nisu poštovala zabranu kretanja.

“Osim činjenice da će te osobe prekršajno odgovarati, kada je riječ o maloljetnicima, prekršajno mogu odgovarati i njihovi roditelji zbog propuštanja dužnog staranja. Ukoliko se utvrdi da je to razlog činjenja prekršaja biće sankcionisani iznosom od 400 do 1.200 KM, u skladu s odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u Kantona Sarajevo”, pojasnio je Hadžiabdić na konferenciji za novinare u Sarajevu.

On je najavio je da će Uprava policije u narednom periodu sprovoditi aktivnosti na izvršavanju mjere prinudne izolacije za sve one koji krše mjere izolacije izrečene od inspekcijskih organa.

“Osim prinudnog odvođenja u za to namijenjen objekat, oni će snositi i sankcije u skladu sa važećim zakonima koji definišu tu oblast“, rekao je Hadžiabdić.