Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine dostavilo je novi izvještaj policijskih agencija o aktivnostima u vezi sa sprečavanjem koronavirusa.

Prema podacima iz izvještaja, ukupno je izdato 31.890 rješenja o izolaciji. Policija u RS izdala je 15.887 rješenja, dok su kantonalni MUP-ovi i Policija Brčko distrikta izdali ukupno 16.003 rješenja.

Prema podacima iz izvještaja, 170 osoba je prekršilo naredbu o zabrani kretanja, dok je u BiH izrečeno ukupno 179 sankcija. 

(avaz)