Predviđena su dva dolazna leta iz Istanbula, zatim dolazak aviona iz Zagreba i Beča, kao i povratni letovi za te destinacije…

Situacija s letovima na Aerodromu Sarajevo mijenja se iz sata u sat, jer je većina aviokompanija reducirala letove iz i prema tom gradu kao prevenciju širenja koronavirusa, kazali su iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo. 

Danas su, ipak, predviđena dva dolazna leta iz Istanbula, zatim dolazak aviona iz Zagreba i Beča, kao i povratni letovi za te destinacije.

Letovi iz i za Beograd su otkazani, kao i jutarnji za Zagreb.  

Predstavnici Međunarodnog aerodroma Sarajevo u kontaktu su sa svim nadležnim institucijama i preduzeli su sve predviđene mjere da bi smanjili izloženost i mogućnost prenošenja oboljenja.

Svi zaposlenici koji su u direktnom kontaktu sa putnicima, obavezni su da nose maske, rukavice i drugu zaštitnu oprema. Provode se i mjere dezinfekcije prostora i vozila kojima se prevoze putnici.

Posredstvom monitora, web-stranice, letaka i drugih kanala komunikacije upoznaju putnike o preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, a koje je plasirao Zavod za javno zdravstvo.

Federalna uprava za inspekcije poslove stavila je u funkciju i termalnu kameru, koja omogućava detekciju putnika sa povišenom temperaturom.

U saradnji s aerodromskim osobljem, osiguran je prostor za privremenu izolaciju osoba s povišenom temperaturom do dolaska epidemiologa i ljekara.

(avaz)