Naš najveći aerodrom ovog februara uslužio je 51.969 putnika, što je za 1.161 manje nego u februaru prošle godine.

Prateći trendove, posljedice koronavirusa na smanjenje broja putnika posebno bi se trebale osjetiti u martu.

Međunarodni aerodrom u Sarajevu u januaru je imao 58.397 putnika, što je za 4.912 više nego u istom mjesecu prošle godine.

U sličnom problemu su skoro svi svjetski aerodromi, tako aerodrom u Beču bilježi pad broja putnika u martu od čak 30 posto.

(klix)