Konkurisati mogu sve nezaposlene mlade osobe do 35 godina starosti, bez obzira na spol, bez obzira na dob, bitno je samo da imaju poslovnu ideju. Poticanjem njihove poslovne ideje Općina Ilidža pruža priliku za samozapošljavanje, čime će se doprinijeti razvoju lokalne zajednice. U Budžetu za 2020. godinu planiran je iznos 70.000 KM.

Na osnovu javnog poziva odabrat će se najbolji poslovni planovi mladih i žena i novčano nagraditi. Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, i ostalih troškova. Visina nepovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 5.000,00 KM. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Ilidža i oglasnoj tabli Općine Ilidža, Mjesnih zajednica Općine Ilidža i Službe za zapošljavnje Kantona Sarajevo – Biro Ilidža. Prijave se mogu dostavljati 45 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Ilidža (25. februar 2020.).

Svi zainteresirani dodatne informacije mogu dobiti u Službi za privredu i turizam putem telefona 033/621-431, kontakt osoba je Vedada Čaušević kao i 033/775- 750, kontakt osoba Aida Godinjak.

(klix)