Nakon svih prikupljenih informacija, policijski službenici Granične policije BiH obavještavaju Zavod za javno zdravstvo za provedbu mjera koje su u njihovoj nadležnosti…

Granična policija Bosne i Hercegovine dobila je od Ministarstva civilnih poslova upute za postupanje na graničnim prijelazima kada je riječ o putnicima koji dolaze iz Kine, Južne Koreje, Italije i Irana.

Naime, prilikom graničnih provjera, policijski službenici Granične policije BiH obavljaju provjere u skladu sa Zakonom o graničnoj kontroli, Zakonom o strancima te, prema predloženim mjerama, prikupljaju informacije od putnika koji dolaze iz Kine, Južne Koreje, Italije i Irana: broj osoba koje ulaze u BiH, mjesto i adresu namjeravanog boravka, razdoblje boravka, kontakt telefon.

Nakon toga, ustupaju im upitnik na popunjavanje, a koji se odnosi na njihovo trenutno zdravstveno stanje. Policijski službenici GPBiH putnicima ujedno daju i upute (letke) kako postupati ako se dogodi da naknadno, odnosno za vrijeme namjeravanog boravka u BiH, dobiju potencijalne simptome, kome se obratiti u tom slučaju.

Nakon svih prikupljenih informacija, policijski službenici Granične policije BiH obavještavaju Zavod za javno zdravstvo za provedbu mjera koje su u njihovoj nadležnosti, a koji, po potrebi, šalju stručno osoblje i epidemiologa na lice mjesta.

Prilikom graničnih provjera policijski službenici Granične policije BiH koriste jednokratne (hirurške) maske i rukavice te su u stalnoj komunikaciji i koordinaciji s nadležnim tijelima i Zavodom za javno zdravstvo, koje ima svu opremu potrebnu za ranu detekciju virusa.

(avaz)