Haris Čuljević, glasnogovornik Zavoda za zapošljavanje FBiH, naglasio je da je za mjere politike aktivnog zapošljavanja u 2020. godini iz budžeta ove ustanove osigurano oko 66 miliona KM. Dodao je da bi ovim sredstvima moglo biti obuhvaćeno oko 15.000 nezaposlenih osoba.

“I u 2019. godini su realizovane slične mjere koje su planirane i u ovoj godini. Između ostalog, riječ je o programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja startup i možemo reći da smo veoma zadovoljni realizacijom ovih programa koji su provođeni u saradnji s kantonalnim službama za zapošljavanje. Prošle godine ovim mjerama je obuhvaćeno više od 13.000 osoba, međutim, proces potpisivanja ugovora još je u toku tako da će taj konačan broj zaposlenih iz 2019. godine biti još i veći“, pojasnio je Čuljević.

Haris Huskić, rukovodilac sektora za aktivnu politiku zapošljavanja, predstavio je primarne programe koji će se provoditi u 2020. godini, a koji se već godinama finansiraju. Prvi je sufinansiranje zapošljavanja, a drugi se odnosi na samozapošljavanje, odnosno, startupe.

Istakao je i to da je vrijednost programa zapošljavanja za ovu godinu nešto preko 51 milion KM, a planirano je da putem njim bude zaposleno 13.000 osoba.

“Ciljne skupine su mladi, žene i osobe u dobi do 35 godina sa radnim stažom, zatim, osobe preko 40 godina, dugotrajno nezaposlene osobe, osobe niže kvalifikacije i bez kvalifikacija te demobilisani borci. U odnosu prošle godine poboljšali smo postojeće, a i prema zakonskim aktima i uveli nove mjere, dakle, povećani su pojedinačni iznosi sufinansiranja po svakoj mjeri te je i ukupna vrijednost projekta uvećana u odnosu na prošlo godinu. Kod većine mjera uvedena je mogućnost produživanja sufinansiranja do 12 mjeseci. Također tu je i opcija da se uveća osnovica sufinansiranja za 10 posto za teže zapošljive kategorije”, naveo je Huskić.

Huskić je nabrojao i nekoliko poticajnih mjera koje su planirane u okviru sufinansiranja zapošljavanja.

“Mjera ‘Tvoje prvo radno iskustvo’ je ostala i dalje za osobe do 30 godina starrosti. Međutim mjera ‘Tvoja prilika 2020’ se odnosi na osobe do 35 godina sa radnim iskustvom/stažom, a koje se nisu uspjele uključiti na tržište rada i praktično oni dobijaju drugu priliku. Zatim mjere ‘Zapošljavanje žena’ i ‘Prilika za sve’ koje su bile aktuelne i prošle godine. Nova mjera koju smo uveli je zapošljavanje demobilisanih boraca, a iz pretnhodne godine smo zadržali mjere ‘Periodično zapošljavanje’ i ‘Nova prilika’, a odnosi se na zapošljavanje najteže zapošljivih kategorija, a tu je i mjera ‘Tražim poslodavca’ i ‘Služba u saradnji sa poslodavcem’“, naveo je Huskić.

Huskić je istakao da će se javni poziv istovremeno sa svim mjerama objaviti u svim kantonima te da će biti otvoren tri radna dana od 08:00 do 16:00 sati. Dodao je da će se aplikacija i dalje podnositi putem linka koji će se nalaziti na web portalu federalne Službe za zapošljavanje osim mjere “Služba u saradnji sa poslodavcem” koja će biti provođena na neki drugi način kao što je to i do sada bilo.

“Bitno je istaći da ostaje princip rezervacije sredstava, dakle, svi oni poslodavci koji su uspjeli na vrijeme rezervisati sredstva s njima će se najprije zaključiti ugovor. Novost je da se uvodi lista čekanja koja će obuhvatiti sve one poslodavce koji nisu uspjeli u prvom trenutku rezervisati sredstva, a ukoliko s druge strane dođe do odustajanja pojedinih poslodavaca ili ako ne dođe do potpisivanja ugovora onda će sljedeći s liste imati to pravo. Također bitno je i da poslodavci budu registrovani kako bi mogli pristupiti sredstvima”, naveo je.

Za program samozapošljavanja, odnosno, startupa izdvojeno je 14 miliona KM. Tim sredstvima je planirano da bude obuhvaćeno 2.000 osoba s evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH. Huskić je naveo da su ciljna grupa osobe koje su na ovoj evidenciji prijavljene dan prije objave javnog poziva bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob. One su dužne da nakon prijave na Javni poziv registrovati i održati djelatnost u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

“U fokusu su mladi i žene i nova podkategorija demobilisani borci i imamo jednu novu mjeru koja se odnosi na poduzetništvo za sve. Također su uvedene nove mjere kao i kod programa sufinansiranja zapošljavanja. Mjere koje su predviđene su ‘Poduzetništvo za mlade’, ‘Poduzetništvo za žene’, ‘Poduzetništvo za demobilisane borce’ i ‘Druga prilika’ i to je jedina mjera na koju se osobe neće online prijavljivati već direktno putem Službe za zapošljavanje FBiH“, dodao je Huskić.

Jedina razlika u odnosu na prethodni program je da se nezaposlene osobe ne moraju registrovati prije objave javnog poziva.

“Nakon što se utvrdi da su oni kvalificirani i da zadovoljavaju uslove za učešće u programu, a nakon toga nezaposlene osobe se pozivaju da registruju obrt ili društvo, a nakon toga na werb portalu Službe čime ostvaruju uslove za zaključivanje ugovora o samofinansiranju. Nezaposlene osobe mogu aplicirati samo po jednoj mjeri ne mogu kao poslodavci aplicirati na više mjera odjednom”, rekao je Huskić.

Na kraju su sagovornici naglasili kako će Javni pozivi biti objavljeni najmanje dva puta tokom godine i u zavisnosti od toga koliko ostane neugovorenih sredstava.

(klix)