Radovi su planirani u nekoliko ulica…

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Esada Midžića, Ložionička, Kranjčevićeva, Ante Babića, Plandište, Rajlovac, Novopazarska, Jajačka, Atife Karalić, Smaila Šikala, Derviš Fevzi Mostarca, Viteška, Husrefa Redžića, Zije Dizdarevića,Maršala Tita i Alipašina.

Okončanje radova očekuju, kako navode, u poslijepodnevnim satima.