Bosanski namjesnik Skender-paša je preko Vratnika proveo jedan dio Mošćanice i time učinio ovaj kraj prikladnim za naseljavanje. Na Baščaršiji, kraj sebilja, bio je otvor nad koritom Mošćanice s gvozdenim poklopcem…

Mošćanica je desna pritoka rijeke Miljacke i oduvijek je bila od velike važnosti za Sarajevo i njegove stanovnike, u prilog čemu govore činjenice da prvi zapisi o Mošćanici dosežu do srednjeg vijeka. Prvi vodovod Sarajevo je dobilo još 1461. godine sa pet javnih česama – Gazi Isa-begov vodovod.

Hamdija Kreševljaković je u knjizi “Vodovodi i gradnje na vodi u starom Sarajevu” napisao:

“Iako je sarajevska okolina bogata izvorima i premda ih ima u samom Sarajevu, ipak je bio veliki dio Sarajeva bez žive vode. Bez sumnje, ova je činjenica potakla bosanskog namjesnika Skender-pašu da preko Vratnika provede jedan dio Mošćanice i da time učini ovaj kraj prikladnim za naseljavanje. Skender-beg je bio triput bosanski sandžak između 1478. i 1504. godine, a u tom je vremenu provedena i Mošćanica. Dužina korita ovog rukava iznosila je preko tri kilometra. Okolni stanovnici koristili su se obilno vodom ovoga rukava. Iz njega je voda odvedena u više javnih i kućnih češama. I vodena snaga je bila iskorištena jer je na Mošćanici bilo podignuto više mlinova…”

“Mošćanica bijaše i u službi sarajevske čaršije. Njenom se vodom prale ulice, čaršije i prolijevale u doba ljetne žege. Na Baščaršiji, kraj sebilja, bio je otvor nad koritom Mošćanice s gvozdenim poklopcem. Tu bi se voda zajazila tako da bi tekla čaršijom, a obrtnici i trgovci prali bi ulice ispred svojih dućana. Voda bi tekla sredinom ulice. Prije su ulice bile tako pokaldrmljene da je kaldrma bila nagnuta prema sredini, a ne kao danas – prema krajevima. Za velike žege tekla je voda sredinom ulice da se čaršija rashladi.”

Austrougarske vlasti su po dolasku u Bosnu i Hercegovinu 1889. godine liveno-željeznim cijevima izgradile Vodovod “Mošćanica”, što se smatra početkom modernog vodovoda u Sarajevu. Izgradnjom ovog vodovoda počinje masovno uvođenje vode u kuće.