“Na objektu Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu izvode se završni radovi vezani za fasadu objekta”, poručio je premijer Kantona Sarajevo Edin Forto.

Kako je kazao, planirano je izvođenje kontaktne termoizolacione fasade na sjeverozapadnoj, sjeveroistočnoj i jugozapadnoj strani, a na osnovu čega bi se kompletirali radovi na fasadi objekta.

Implementator projekta, koji je kreirala Vlada Kantona Sarajevo, je UNDP Bosnia and Herzegovina, dok stručni nadzor obavlja Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo koji, paralelno sa ovim radovima, implementira i radove na vanjskom uređenju objekta.

Radovi na izgradnji zgrade Akademije scenskih umjetnosti započeli su 2010. godine. Mada je zgrada trebala biti dovršena do kraja 2019. godine, to se nije dogodilo zbog brojnih prepreka, administrativne i finansijske prirode, koje su se javljale tokom prethodnih godina.

“Mi smo to prepoznali kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata jer je istovremeno važna i za akademsku i za kulturnu zajednicu. Tamo će – pored prostora za nastavu i edukaciju filmskih radnika – biti na raspolaganju i prostor za predstave, za društvene događaje”, kazao je ranije Forto.