Termini klizanja su:

  • od 9:00 do 10:00 sati
  • od 11:30 do 12:30 sati
  • od 13:45 do 14:45
  • od 16:00 do 17:00 sati
Posljednji termin je od 19:45 do 20:45 sati. Cijene korištenja usluga su nešto jeftinije od prošle sezone, pa ulaz, iznajmljivanje i oštrenje klizaljki, kao i korištenje garderobe koštaju tri konvertibilne marke (3 KM).