Biometeorološke prilike će biti ugodnije. Stabilno i povremeno sunčanije vrijeme pozitivno će djelovati na većinu populacije. Neophodno je voditi računa o primjerenom odijevanju i zaštiti od niskih temperatura tokom jutra i večeri, naročito osjetljive grupe poput hroničnih bolesnika, starijih osoba i djece.

Sa noćnim satima, opća slika djelimično će se pokvariti u Bosni, pretežno zbog mogućih padavina.