Radovi se izvode u dijelu dionice kod firme Energoinvest TDS d.d., gdje će se prvo vršiti uklanjanje stabala i demontaža postojeće javne rasvjete, kao i rušenje i premještanje ograda koje ulaze u pojas buduće proširene saobraćajnice, a zatim i preostali radovi koji podrazumijevaju zamjenu elektro i vodovodnih instalacija i proširenje same saobraćajnice.

U ovoj godini radovi će se izvoditi izvan trupa saobraćajnice, a prema očekivanjima izvođača radova početkom naredne građevinske sezone trebalo bi sve biti spremno za asfaltiranje prvih 900 metara saobraćajnice u novom profilu sa četiri kolovozne trake. Planirano je da se većina radova na samom kolovozu izvodi u noćnim satima kako bi što manje uticali na odvijanje saobraćaja.

Ovaj infrastrukturni projekat implementira Općina Novi Grad Sarajevo, a sufinansijeri su Ministarstvo saobraćaja KS i Direkcija za puteve KS. Sporazum o zajedničkoj implementaciji potpisan je 23. maja 2018. godine sa tadašnjim ministrom saobraćaja Mujom Fišom. Ukupna vrijednost cijelog projekta je 6,6 miliona KM.

Iako se u razgovore oko realizacije ovog projekta sa nadležnim Ministarstvom i Direkcijom krenulo još prije više od godinu, puno vremena je potrošeno u rješavanje pitanja zamjene vodovodnih instalacija, koje će u konačnici raditi firma Euro – Asfalt uz asistenciju KJKP ViK. Nabavku i izmještanje instalacija vršit će izvođač radova iako je to zakonska obaveza samog preduzeća ViK, a demontažu i montažu cjevovoda radit će ViK.

Ulica Džemala Bijedića cijelom dužinom prolazi kroz općine Novi Grad i Novo Sarajevo i planirana je potpuna rekonstrukcija od 9. do spoja sa 5. transverzalom, što će u konačnici biti 2,3 kilometra nove saobraćajnice sa četiri, umjesto dosadašnje dvije kolovozne trake, saopćeno je iz Općine Novi Grad.

(klix)