Postepena stabilizacija vremenskih prilika ugodno će djelovati na većinu populacije.

Sa odmicanjem dana, opšta slika djelimično će se popraviti.

Tegobe kod osjetljivih osoba, vezano uz njihove bolesti, trebale bi se umanjiti.