Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo (KS) nije prihvatio prijedlog Vlade Kantona Sarajevo kojim se nudi samo povećanje koeficijenata medicinarima nedoktorima.

Oni su ostali kod svog prijedloga kojim su koeficijenti sačinjeni prema koeficijentu 5,40 i omjeru doktor specijalista – medicinska sestra (1:2) i doktor specijalista – radnica na održavanju higijene (1:4).

Predsjednik ovog sindikata, Edo Selimić, rekao je kako su na sastanku s predstavnicima Vlade Kantona Sarajevo pokazali da novca za njihove zahtjeve ima i da je petnaest miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou, koliko je potrebno za usklađivanje koeficijenata prema njihovom prijedlogu, zanemarljivo mali iznos u odnosu na 460 miliona konvertibilnih maraka kojima raspolaže Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Prijedlog koeficijenata

“Osporeni su navodi pregovaračkog tima Vlade Kantona Sarajevo da je zbog izmjene Zakona o doprinosima neizvjestan priliv prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, te da će te izmjene imati za posljedicu smanjenje prihoda spomenutog zavoda.

Na jednom od seminara održanih u Sarajevu i u Tuzli, upravo po pitanju efekata izmjene Zakona o doprinosima i porezu na dohodak, ekonomski stručnjaci su iznijeli da neće doći do smanjenja prihoda po osnovu izmjena navedenih zakona, odnosno da neće biti pada priliva prihoda po osnovu doprinosa i da postoji mogućnost da prihodi budu i povećani”, navodi Selimić.

Također, naveli su kako nemedicinski kadar, koji u pregovorima Vlada Kantona Sarajevo želi “izbaciti”, čini dvadeset posto uposlenika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i trideset posto u bolničkim uslovima. Naglašavaju kako nemedicinski kadar u povećanju plate učestvuje mnogo manje u odnosu na medicinski kadar.

Prijedlog koeficijenata

“Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo nije pristao da učestvuje u diskriminaciji i nejednakom postupanju prema bilo kojoj kategoriji radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo jer ako je i u jednoj djelatnosti izražen timski rad, to je onda djelatnost zdravstvene zaštite. Našim prijedlogom usaglašenih koeficijenata trajnije bismo riješili pitanje socijalnog položaja radnika u zdravstvu u Kantonu Sarajevo”, kazao je Selimić.

Ovo znači da se štrajk radnika u zdravstvu nastavlja, a da pacijenti već treći mjesec neće imati punu zdravstvenu uslugu. Pacijenti koji imaju zakazane operativne zahvate i preglede koji nisu označeni kao “Cito” još uvijek čekaju. Podržavaju borbu zdravstvenih radnika, ali ne nauštrb svog zdravlja.

(klix)