Iz KJKP “Vodovod i kanalizacija” najavili su radove na vodovodnoj mreži za dane vikenda u Sarajevu.

U subotu, 2. 11. 2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Osmana Nakaša, Alije Nametka i Sedrenik.

U nedjelju, 3. 11. 2019. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Trg zlatnih ljiljana, Vahide Maglajlić i Kurta Schorka.