Foto: Ilustracija

Iz KJKP “Vodovod i kanalizacija” uputili su obavijest o današnjim popravkama kvarova na vodovodnoj mreži.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u sljedećim ulicama:

Tvornička, Barska, Ahmeda Ljubunčića, Trg 22. aprila, Bjelašnička, Umihane Čuvidine, Teheranski trg, Nevjestina, Mustafe Pintola, Safeta Zajke, Ante Babića i Baruthana.

Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulicama Golobrdica i Vrbanjuša, a šahtova u ulici Tvornička. Crpljenje septičke jame planirano je u ulici Hambina Carina.