Odjeljenje neurologije Opće bolnice ”Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo će Svjetski dan borbe protiv moždanog udara obilježiti akcijom besplatnih pregleda pacijenata kod kojih je evidentiran neki od rizikofaktora za ovu bolest.

Pregledi će se raditi 29. i 31. oktobra, od 8.30 do 14.00 sati, u kabinetu za color doppler krvnih sudova vrata, a radit će ih medicinski tim na čijem su čelu dr. Naida Tiro, spec. neuropsihijatrije i dr. Amel Amidžić, spec. neurologije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Pacijentima će biti urađen color doppler ekstrakranijalnih krvnih sudova, te mjerenje lipida i nivoa glukoze u krvi.

Iz Opće bolnice ”Prim. dr. Abdulah Nakaš ” pozvali su građane koji imaju neki od faktora rizika za moždani udar (hipertenzija, dijabetes, povišene masnoće u krvi, pušenje) da se odazovu ovoj akciji i urade skrining preglede, te upoznaju s faktorima rizika i načinu prevencije i liječenja moždanog udara.
Termin za pregled moguće je najaviti svaki radni dan do 29. oktobra, na broj telefona 033/285-301 u terminu od 15.00 do 16.00 sati.

Inače, Svjetski dan moždanog udara (World Stroke Day) obilježava se 29. oktobra svake godine sa ciljem poboljšanja prevencije rizikofaktora za nastanak moždanog udara, te ukoliko se on desi da pacijenti i porodice prepoznaju rane znakove moždanog udara kako bi tretman ovog oboljenja bio što bolji.

Moždani udar je akutno neurološko oboljenje koje nastaje kao posljedica začepljenja moždanih arterija, te tada govorimo o ishemijskom moždanom udaru ili posljedica pucanja krvnog suda u slučaju hemoragijskog težeg oblika moždanog udara.

Moždani udar u svijetu, pa tako i u Bosni i Hercegovini, svrstava se među vodeće uzroke smrtnosti – naruočito u starijoj populaciji i u vodeće uzroke invaliditeta, što predstavlja veliki problem za pacijente, porodicu i društvenu zajednicu u cijelini.

Osnovni rizikofaktori koji pogoduju nastanku moždanog udara jesu povišen krvni pritisak, aritmija, aterokleroza vratnih arterija, povišeni lipidi u krvi, pušenje, dijabetes i fizički neaktivan stil života.

Moždani udar se najčešće prepoznaje kroz neurološke simptome kao što su poremećaj govora, trnjenje i slabost jedne strane lica, slabost ruke i noge. Ovisno o tipu i krvnom sudu mozga koji je je zahvaćen, može se ispoljiti i kao vrtoglavica, nestabilnost, glavobolja, mučnina i povraćanje, pa sve do poremećaja stanja svijesti i kome.

Ukoliko su nastupili simptomi koji ukazuju na moždani udar, treba odmah reagirati i pozvati hitnu medicinsku pomoć da bi se pacijent što prije transportirao u ustanovu na liječenje. Vrijeme od nastanka simptoma do prijema u jedinicu za moždani udar je najvažniji faktor u specifičnom tretmanu moždanog udara.

“Moždani udar se može spriječiti redovnom kontrolom rizikofaktora, kao što su hipertenzija, aritmija (atrijalna fibrilacija), kontrolom stepena ateroskleroze vratnih arterija, kontrolom lipida u krvi (holesterol i trigliceridi), prestanak pušenja i aktivan i zdrav stil života”, saopćeno je iz Opće bolnice ”Prim. dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo.