Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo od juče ponovo, nakon deset godina, pokreće projekat skrininga karcinoma grlića materice sa HPV tipizacijom.

Projekat, koji u potpunosti finansira Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, namijenjen je ženama od trideset (30) do četrdeset (40) godina koje imaju prebivalište u Kantonu Sarajevo, bez obzira na status zdravstvenog osiguranja.

Ciljevi projekta su prevencija karcinoma grlića materice, utvrđivanje stepena prisutnosti HPV-a među ženama fertilne dobi, te podizanje svijesti o potrebi redovnih godišnjih ginekoloških pregleda.

Karcinom grlića materice je drugi najčešći kancer kod žena u svijetu i može se spriječiti ranim otkrivanjem i liječenjem abnormalnih ćelija koje se javljaju u grliću prije nego što se razviju u rak. Uzročnik je Humani Papilloma Virus (HPV) koji je prisutan kod svih žena kojima je dijagnostikovana bolest.

Kako je rekla doktorica Belma Goralija, klinička citologinja u ovom zavodu, skrining je namijenjen ženama kod kojih se potvrdi da imaju ili promjene na Papa-testu ili HPV infekciju koja perzistira.

“HPV virusa ima preko stotinu identifikovanih vrsta. Međutim, ono što nas u ginekologiji interesuje su virusi visokog rizika koji mogu dovesti do karcinoma grlića materice. Za razvoj karcinoma grlića materice potrebno je jako dugo vremena. Kada HPV virus uđe u tijelo žene, to može da dovede do prolazne, ali i do perzistirajuće infekcije koja rezultuje time da se virus ugradi u genom žene, dovede do maligniteta, a ćelije počnu nekontrolisano da se dijele”, rekla je Goralija.

Navodi da osamdeset (80) posto seksualno aktivnih žena u reproduktivnoj dobi dođe u kontakt sa HPV virusom. To, međutim, ne znači da će sve one oboljeti od karcinoma.

“Najveći broj, čak devedeset posto, spontano će se osloboditi infekcije. Naš fokus je na onih deset posto žena  kod kojih su moguće promjene, da ih identifikujemo, na vrijeme reagujemo i uklonimo promjene koje se javljaju na ćelijama prije nego što dođe do klinički manifestiranog karcinoma”, rekla je Goralija.

Ističe da je za prevenciju vrlo bitno obavljati redovne Papa-testove, a kada se ukaže potreba uraditi i HPV tipizaciju.

“Svjetske smjernice su takve da se ženama ispod trideset godina ne radi HPV tipizacija jer je velika vjerovatnoća da će biti pozitivne na HPV virus. Ipak, tu se najčešće radi o prolaznoj infekciji”, rekla je Goralija i dodala da je ovaj virus, osim genetskih predispozicija, prisutniji kod žena koje ranije stupaju u seksualne odnose, češće mijenjaju partnere i koje ne koriste zaštitu.

Ministrica zdravstva Kantona Sarajevo Amela Sofić pozvala je sve žene iz Kantona Sarajevo da se naruče na pregled jer ovakvi programi spašavaju živote.

“Svjesni smo značaja skrining programa kao dijela savremene medicine. Naša zemlja je u Evropi na začelju kada su ove aktivnosti u pitanju. Pored ovog, planiramo da u narednom periodu povećamo finansiranje skrining programa i za druga najćešća maligna i hronična oboljenja”, rekla je ministrica Sofić.

Sve žene navedene dobne skupine mogu se naručiti na pregled svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 12.00 sati na sljedećim lokalitetima:


Lokalitet: Centar, ul. Josipa Vancaša broj 1, Sarajevo
Broj telefona: 033/ 560-217
E-mail: centar@zzzm.ba

Lokalitet: Novi dispanzerski centar – Otoka, ul. Bulevar Meše Selimovića broj 2, Sarajevo
Broj telefona: 033/657 170
E-mail: ndc.otoka@zzzm.ba

Lokalitet: Ilidža, ul. Mustafe Pintola broj 1, Ilidža
Broj telefona: 033/637 194
E-mail: ilidza@zzzm.ba