Foto: Ilustracija

Vlada Kantona Sarajevo dala je saglasnost za kapitalni projekt izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica u ukupnom iznosu 46 miliona KM.

Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja Kantona Sarajevo do 2020. godine, te uvršten u Nacrt programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2020–2022. godine.

“Projekt je u visokom stepenu spremnosti. Urađena je kompletna projektna dokumentacija i riješeni su gotovo svi predmeti imovinskopravnih odnosa. Očekujemo da bismo u kratkom roku mogli imati građevinsku dozvolu za izvođenje radova”, rekao je ministar saobraćaja Adnan Šteta.

Radi se o projektu iz 1985. godine, sa dodatnih dvanaest kilometara pruge i novih šesnaest tramvajskih stanica.

Ideja o izgradnji prisutna je zadnjih decenija u raznim planovima razvoja Sarajeva. Počeci planiranja realizacije ovog projekta datiraju iz vremena kada je u “Urbanističkom planu grada Sarajeva za period 1986–2015.” predviđen pojas za smještanje planirane dvokolosiječne tramvajske pruge, uz pripadajuću kontaktnu i napojnu mrežu, tramvajskim stajalištima i novom okretnicom kod nekadašnjeg fabričkog kompleksa FAMOS u Hrasnici.

Pojas za tramvajsku prugu planiran je u kontekstu primarne gradske cestovne saobraćajnice od Ilidže do Hrasnice sa dva odvojena kolovoza i sa po dvije saobraćajne trake – širine po 3.50 metara.

(klix)