Navedena procedura obavezni je dio autologne transplantacije matičnih ćelija. Pedijatrijskim pacijentima primjenjena je odgovarajuća mobilizaciona terapija na Pedijatrijskoj klinici KCUS. Nakon potrebnih 5 dana, tim Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH pacijentima sa Pedijatrijske klinike sakupio je mobilizirane periferne matične ćelije pacijenata, automatiziranim postupkom leukafereze, upotrebom ćelijskog separatora.

Pacijenti su stari 4 i 6 godina sa težinom ispod 20 kg i dijagnozom Neuroblastoma.

Sam postupak podrazumijeva izdvajanje odgovarajuće populacije ćelija unutar kojih se nalaze i ciljane matične ćelije koje je potrebno sakupiti. Nakon postupka sakupljanja, koji je urađen u jednom aktu u trajanju od 6 sati, u Zavodu za transfuzijsku medicinu F BiH izvršena je krioprezervacija prikupljenih matičnih ćelija postupkom postepenog zamrzavanja.

Naime, nakon postupka prikupljanja, matične ćelije pohranjene su u Zavodu na minus 196 stepeni Celzijusa u spremnik sa tečnim azotom. Ovako pohranjene stem ćelije čuvaju se za pacijente da bi bile transplantirane u skorijoj budućnosti tj. nakon adekvatne terapije lijećenja osnovne bolesti pacijenata, biće izvršena reinfuzija/transplantacija pohranjenih matičnih ćelija koja podrazumijeva njihovo kontrolirano otapanje i apliciranje pacijentu.

Tim Zavoda čine: dr. Gorana Ahmetović Karić specijalista transfuzijske medicine , dr. Elma Ćatović Baralija specijalista transfuzijske medicine, dr Kenan Mehić, dr.sci Amela Šahović diplomirani biolog, mr.sci Sanela Sićanica dipl. biolog, ing MLD Selim Arifović i med.tehničar Šahza Kadrispahić.

Ovaj tim Zavoda značajan dio Tima za autolognu transplantaciju matićnih ćelija zajedno sa KCUS. Treba naglasiti da ovaj postupak omogućava lijećenje ovakvih pacijenata u BiH, što predstavlja korist za naš zdravstveni sistem a i pacijenata i njegovu porodicu.

Izvor: klix