Lana Prlić, zastupnica Socijaldemokratske partije BiH u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kaže kako se roditelji-usvajatelji, pored dugotrajne procedure usvajanja, suočavaju i sa problemom odsustva sa posla.

“Zakon o radu FBiH omogućava roditeljima-usvajateljima odsustvo do godine dana starosti djeteta.

Međutim, Porodični zakon FBiH definira da je najmlađa dob u kojoj se dijete može usvojiti tri mjeseca, što znači da roditelji-usvajatelji imaju, u najboljem slučaju, osam do devet mjeseci pravo na odsustvo.

Roditelji koji usvoje dijete starije od godinu dana nemaju pravo na odsustvo, pa često uzimaju bolovanje i neplaćeno odsustvo kako bi proveli vrijeme sa djetetom”, pojašnjava Prlić.

Prlić je dodala: “Roditelj je roditelj, bez obzira da li je postao roditelj usvojenjem ili rođenjem djeteta.”

Upravo iz ovih razloga, zastupnica SDP-a je uputila inicijativu za donošenje uredbe prema kojoj bi pravo na odsustvo roditelja-usvajatelja počinjalo danom stupanja na snagu akta kojim se dijete usvaja, a ne starosti djeteta, kako je to sada slučaj.

Donošenjem ove uredbe, proces prilagodbe bi se znatno olakšao – kako za dijete tako i za roditelje.

“Uredba bi bliže definirala član Zakona o radu FBiH koji se tiče odsustva sa posla roditelja-usvojitelja”, objašnjava Prlić svoju inicijativu.

Izvor: klix