Na suđenju za zloupotrebe pri zapošljavanju u javnim ustanovama, Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu uložilo je set materijalnih dokaza u vezi s radnopravnim statusom određenih osoba.

Tužilaštvo je uložilo grupe dokaza za osobe od kojih su neke u dosadašnjem toku postupka spominjane u kontekstu davanja novca za zasnivanje radnog odnosa.

Uloženi su ugovori o radu, kao i školski dosjei i diplome, te drugi akti službi za zapošljavanje, penzionog osiguranja i komisija za zapošljavanje za Amela Škalju, Mirzu Gadžu, Armina Muhovića, Mirveta Pervana, Sanelu Karagić-Sadibašić i Almu Međuseljac.

Ustanove koje se navode u uloženoj materijalnoj dokumentaciji su Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš“ u Sarajevu, Dom zdravlja Kantona Sarajevo, te komunalno preduzeće “Mark“.

Za nezakonito posredovanje pri zapošljavanju, optužnica tereti Amira Zukića, Safeta Bibića, Nedžada i Senada Traku, Ramiza Karavdića, Eseda Džananovića i Asima Sarajlića.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. septembar. Tužilaštvo je predložilo da kao stručna osoba bude saslušan Vahid Selimbegović, na šta je prigovorio Sarajlićev branilac Nermin Mulalić koji će detalje dostaviti u pisanom podnesku, prenosi BIRN.

FENA