Zakon predlaže da onim poslodavcima koji povećaju plaće radnicima na 550 KM neto, predviđen je povrat 70 posto plaćenih poreza i doprinosa. Poređenja radi, ako plaća ne prelazi 550 KM sa povećanjem, tom poslodavcu slijedi povrat od 30 posto plaćenih poreza i doprinosa, navodi se u prijedlogu zakona.

Predlagač zakona je Ministarstvo privrede i preduzetništva RS-a, ali nisu naveli od kada će se računati povećanje plaća.

“Privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plaća u dva obračunska perioda, od kojih jedan period traje od 1.1. do 30.6, a drugi period od 1.7. do 31.12. u jednoj kalendarskoj godini počevši od 1. jula 2019. godine”, poručuju u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Bitno je napomenuti da će pravo na podsticaje imati privredna društva i samostalni preduzetnici iz oblasti proizvodnje, trgovine i usluga.

Ekonomski analitičar Faruk Hadžić smatra da je to dobar potez vlasti RS-a te da bi i FBiH trebala slijediti takvu ekonomsku politiku.

“Ako sada jedan radnik ima plaću od 420 KM, doprinosi su oko 210 KM. Ukoliko isti poslodavac podigne plaću radniku na 560 KM, platit će državi oko 85 KM doprinos ili oko 15 posto na neto plaću. Ne treba zaboraviti da je Republika Srpska prije godinu dana podigla neoporezivi dio dohotka sa 200 KM na 500 KM”, smatra Hadžić.

Ovakve mjere će značajno stimulirati potrošnju.

“Potrošnja će se multiplicirati, jer je riječ o velikom broju radnika iz tzv. realnog sektora sa niskim plaćama. Radnici će biti produktivniji, a firma konkurentnija. Radnici će povećanje plaća potrošiti, a veća potrošnja znači više PDV-a. Budžet će imati veće pozitivne efekte“, naglašava ekonomski stručnjak Faruk Hadžić.

Izvor: klix