Na današnji dan, 20. aprila 1896. godine, zvanično je otvorena sarajevska Vijećnica. Arhitektonski projekat izgradnje započeo je Alexandar Wittek, a poslije njegove smrti, projekat je završio Ćiril M. Iveković.

Sarajevska Vijećnica je reprezentativni primjer arhitekture Sarajeva iz perioda austrougarske vlasti u našoj državi i gradu.

Gradska uprava i administracija Sarajeva svoje poslove je prvobitno obavljala u Vijećnici – sarajevskoj ljepotici.

Gradskoj upravi Sarajeva je, nakon Drugog svjetskog rata – sve do 1949. godine, Vijećnica služila kao zgrada Okružnog suda Sarajeva i sjedište Sabora. Nakon toga, Vijećnica postaje Gradska biblioteka, odnosno Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH.

Vijećnica je tokom opsade Sarajeva više puta bila granatirana od strane JNA i VRS-a. Dana 25. na 26. august 1992. godine, zapaljena je zgrada Vijećnice, a u požaru je nestala bibliotečka građa Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine – oko 80 posto knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji BiH.

Unutrašnjost Vijećnice je gotovo potpuno uništena u požaru koji je uslijedio nakon granatiranja. Nakon što je obnovljena, Vijećnica je ponovo otvorena 9. maja 2014. godine.