Ljetno računanje vremena u Evropi počet će u nedjelju, 31. marta, pomjeranjem kazaljki na satu za jedan sat unaprijed.

U 2:00 sata, u noći između subote i nedjelje, kazaljke na satu treba pomjeriti jedan sat unaprijed – na 3:00 sata. Ljetno računanje vremena u Evropi trajat će do posljednjeg vikenda u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena.

Prelazak – sa ljetnog na zimsko računanje i obratno – je prvi put zabilježen 1916. godine u zemljama na sjeveru Evrope zbog uštede energije jer se period dnevnog svjetla sa ranih jutarnjih sati premješta na večernje.

Ljetno računanje vremena u bivšoj Jugoslaviji uvedeno je 27. marta 1983. godine.

Od 2002. godine, Evropska unija – kao i ostale zemlje u Evropi – odredile su da početak ljetnog računanja vremena počinje posljednje nedjelje u martu i završava posljednje nedjelje u oktobru.

Evropski parlament izglasao je 26. marta da se od 2021. godine ukine pomjeranje kazaljki, koje se decenijama događalo dvaput godišnje – u martu i oktobru.

Zemlje koje planiraju da zastalno ostanu na ljetnom računanju vremena trebalo bi da pomjere kazaljke posljednji put u martu 2021. godine, a one koje odaberu zimsko računanje vremena podešavat će svoje satove posljednji put u oktobru 2021. godine.