Žene i djevojčice u jugoistočnoj i istočnoj Evropi žive u opasnosti. Rezultati ankete koju je OSCE radio u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Albaniji, Moldaviji i Ukrajini pokazali su da 7 od 10 žena doživi nasilje već od 15. godine.

Detalji izvještaja još nisu objavljeni, ali je generalni sekretar OSCE-a Thomas Greminger kazao kako je u anketiranju učestvovalo 15.000 žena. Skoro polovina njih izjavilo je kako su bili predmet neke od formi seksualnog uznemiravanja.

“Ove brojke su šokantne. Nasilje nad ženama i djevojčicama je trajno kršenje ljudskih prava koje ostavlja dugoročne posljedice na njihovo zdravlje i blagostanje, a posljedice osjećaju djeca, zajednice i društvo.

Dok su prava žena dobila značajnu ulogu na globalnom planu, dijelom kao rezultat kampanje #MeToo, zabrinjavajući broj žena i djevojčica u ovim dijelovima Evrope, koje su bile svjedokinje nedavnih konflikata, nastavljaju biti zlostavljanje, maltretirane i povrijeđene”, kazao je Greminger.

EurActiv mreža naglašava kako nasilje nad ženama nije fenomen jedino u jugoistočnoj i istočnoj Evropi, jer su rezultati ankete urađene u EU 2012. godine pokazali da je situacija vrlo slična. Iako se mijenjaju mišljenja o ovom problemu, a seksualno nasilje više nije privatna stvar, države sporo donose i provode zakone koje garantuju sigurnost žena.

“U razgovoru licem u lice, 15.179 žena otkrilo je da vjerovanja o pokornosti i bračnoj poslušnosti još postoje u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Žene koje se drže ovih uvjerenja najčešće postaju žrtve nasilja, a osim toga postoje i drugi faktori kao što su pripadnost manjinskoj zajednici, siromaštvo ili ekonomska ovisnost i dijete, zbog kojih su također meta nasilja.

Žene koje su s partnerima koji često piju, koje su nezaposlene ili se nalaze u zoni oružanih konflikata, najčešće dožive nasilje”, rekao je generalni sekretar OSCE-a.

Zabilježeno je da u BiH i ostalim navedenim zemljama ovo nasilje prati šutnja. Većina incidenata nije prijavljena policiji ili organizacijama za pomoć žrtvama. Blizu 80 posto ispitanih žena kazalo je da nisu prijavile nasilje koje su doživjele od svog partnera, a više od 50 posto nije prijavilo nasilje koje su doživjele od drugih osoba.

“Krivi stavovi koji utišavaju žene i štite zlostavljače, kultura sramote i nedostatka povjerenja žena u vlasti koje imaju obavezu sa ih štite, glavni su krivci. Naše ispitivanje pokazalo je da spolni disbalans i direktan utjecaj koji ima na društvo, još uvijek traže hitnu reakciju.

Prevencija i borba protiv nasilja nad ženama je jezgro ljudskih prava i ljudske sigurnosti. To je vrlo važno područje rada OSCE-a, ne samo zbog lične traume koju nasilje uzrokuje ženama, već zato što ono sprečava polovinu populacije tih zemalja da budu jednaki i efektni učesnici u političkom, ekonomskom i javnom životu”, rekao je Greminger.

Naglašeno je da se promjene ne mogu desiti u tajnosti već da su potrebne aktivnosti bazirane na saznanju i svjesnosti, čime se stvara sigurno okruženje da žene i djevojčice osjećaju sigurnost da govore o svom traumatičnom iskustvu.

“Ova anketa je bitna zbog toga što pokazujemo ženama žrtvama da nisu same i pomažemo njima i njihovim porodicama i zajednicama da priznaju taj problem. Autori studije u regijama sada moraju koristiti ove rezultate da efektivno nadograde i implementiraju zakone koji pokrivaju sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama s naglaskom na preventivnim mjerama i zaštiti žrtava.

Mi u međunarodnoj zajednici moramo osigurati da žene i djevojčice koje žive u ovim regijama dobiju pažnju i podršku koju zaslužuju”, zaključio je Greminger.

U Bosni i Hercegovini je 52,8 posto žena od svoje 15. godine iskusilo neki oblik nasilja, a kada je riječ o nasilju u porodici, vlastima se prijavi samo 10 posto slučajeva.