Velikom broju Hrasničana odlazak do posla, fakulteta, škola ili bolnica predstavlja pravi podvig, ali i mučenje. Jer, da bi se prevezli do grada, moraju da presjedaju i koriste više prevoznih sredstava, zbog čega im se put u jednom smjeru, naročito u gužvama, zna odužiti i sat i po do dva. A ukoliko se iz nekog razloga desi zastoj u tramvajskom saobraćaju, što je čest slučaj, onda odlazak u grad potraje i duže.

Bolja povezanost

Veliko olakšanje su imali kada je bila u funkciji komercijalna autobuska linija Vijećnica – Hrasnica koja je unaprijedila povezanost Hrasnice sa gradom i olakšala život mještanima, ali i ostalim Ilidžancima.

To je bila najbolja i najbrža veza Hrasnice i Baščaršije, međutim, nadležni su je ukinuli 2016. uprkos negodovanju stanovnika koji su podnosili peticiju Ministarstvu saobraćaja KS-a da se linija vrati.

Prema zahtjevima građana, i lokalna zajednica je također u više navrata putem općinskih službi i Općinskog vijeća svojim zahtjevima i zaključcima bezuspješno tražila ponovno stavljanje linije u funkciju.

Ovo pitanje opet je aktuelizirano nedavno u Skupštini KS-a, kada je zatraženo od resornog ministarstva da se odobri korištenje ove autobuske linije do izrade nove strategije javnog prevoza.

Međutim, iz Ministarstva saobraćaja odgovaraju da zahtjev za uspostavljanje linije nije opravdan.

Predložena trasa linije se u potpunosti poklapa sa trasom autobuske linije Ilidža – Hrasnica i tramvajske linije Ilidža – Baščaršija. Predloženi termini i stajališta su identični kao na autobuskoj liniji Ilidža – Hrasnica i paralelnim stajalištima tramvajske linije Ilidža – Baščaršija.

Trasa

Pored toga, predložena trasa nove autobuske linije Hrasnica – Vijećnica ima dio zajedničke trase sa autobuskim linijama Ilidža – Sokolovići, Ilidža – Kovači, Vijećnica – Dobrinja, te tramvajskim linijama Skenderija – Ilidža i Željeznička stanica – Ilidža.

Linija Hrasnica – Vijećnica bi u potpunosti bila paralelna linija sa već registrovanim linijama, a u najvećem dijelu paralelni prevoz sa ekološki prihvatljivim prevozom – tramvajski, također bi u dobroj mjeri ometala i usporavala, pojasnili su iz Ministarstva.

U Ministarstvu, izgleda, nisu uzeli u obzir to kako će se građani prevoziti do Ilidže u slučajevima kada se tramvaji pokvare ili se desi saobraćajna nesreća i koliko bi tada linija bila opravdana.