Fondacija CURE i ove godine organizira aktivističku šetnju/marš povodom 8. marta – 110. međunarodnog dana žena.

Početak marša za ženska prava planiran je u petak ispred zgrade Parlamentarne skupštine sa početkom u 13.30 sati i kretat će se prema trgu ispred BBI centra, gdje će se učesnici kratko zaustaviti, nakon čega se nastavlja ruta do Historijskog muzeja BiH.

– Kraj rute predstavljaju snagu žene današnjice i njihov otpor svim represivnim politikama, koje krše prava žena današnjice, na isti način na koji su to radile i prije 110 godina. I dalje nemamo prava na sigurne radne uslove, jedinstvenu socijalnu i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje.

Nevidljive, društveno marginalizirane žene su svuda oko nas, a institucionalne politike njihov glas ne prepoznaju. Ovaj Marš za ženska prava je naš način da ukažemo na kršenja ženskih prava u Bosni i Hercegovini.

Poruka koju mi nosimo “Umrežene – Solidarne – Jake” je poruka koja znači da ponosno koračamo za sve naše prijateljice i sestre iz prošlosti, sadašnjosti i budućnosti; koračamo za sebe; koračamo zajedno s prijateljicama i sestrama širom svijeta.

Mi nismo same, naša pokretačka energija je u revoluciji! Mi odgajamo naše kćerke i sinove da pokreću i vode revolucije! Zajedno se suprotstavljamo opresivnim tradicionalnim politikama, fašizmu, klerofašizmu, radikalizmu, nacionalizmu i patrijarhatu. Suprotstavljamo se svim oblicima nasilja – jer za nasilje NIKADA NEMA OPRAVDANJA! 

Mi smo različite i naša različitost je naše bogatstvo. S ponosom ističemo da smo umrežene sa ženama cijelog svijeta, to nam daje snagu i moć. Stojimo na pravoj strani historije, one historije koja promovira pravo na dostupno obrazovanje, rad i radne uvjete, ekonomski napredak, dostojanstven život, ravnopravan tretman i slobodu da pripadamo sebi i da samostalno odlučujemo o svojim životima i tijelima – stoji u saopćenju Fondacije CURE.