Brak mogu sklopiti mladići i djevojke kojeisu navršili 18 godina života. Nakon prijave sklapanja braka – što je prvi korak – s matičarem se usaglašava termin vjenčanja koji se opet određuje u razdoblju od 30 dana od dana prijave sklapanja braka.

U nekim slučajevima, taj rok može biti i kraći, potvrdio nam je matičar u Općini Vogošća Elvir Crvenjak.

Crvenjak dodaje da sklapanje braka izmedu bh. državljana i stranih državljana također zahtijeva nešto drugačiju proceduru i prisustvo sudskog tumača na vjenčanju.

U Vogošći je tokom 2018. godine sklopljeno 150 brakova.

Neki parovi svoje vjenčanje žele obaviti u zgradi Općine, dok se neki odlučuju za druge lokacije: restorane, privatne kuće i slično.

Neki će htjeti da njihovo vjenčanje bude tradicionalno u subotu ili srijedu, dok će drugi imati želje za drugim danima. U takvim slučajevima, sklapanje braka u Općini se naplaćuje 50 KM, dok dolazak matičara na drugu lokaciju košta više od 200 KM.