Naime, kako se navodi u Konkursu, u Odjeljenju za odnose s javnošću Stručne službe gradonačelnika Grada Sarajeva potrebni su viši referent za medijsku promociju Grada, te viši referent za praćenje medijske promocije Grada.

Od kandidata se traži da imaju srednju stručnu spremu, položen stručni ispit, najmanje deset mjeseci radnog staža nakon završene škole na istim ili sličnim poslovima, te poznavanje rada na računaru.

U opisu posla višeg referenta za medijsku promociju Grada navodi se kako treba pratiti aktivnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kao i Grada, te informisati javnost, sačinjavati saopćenja, najavljivati događaje, demante, koordinirati razgovor s medijima, organizovati press-konferencije, svakodnevno pratiti domaću i svjetsku štampu…

Viši referent za praćenje medijske promocije Grada također ima obavezu pratiti domaću i stranu štampu, analizirati prisustvo Grada u medijima, obavljati poslove press-clipinga, ažurirati web-stranicu Grada i društvene mreže, najavljivati događaje, kao i demantovati…

Svaki kandidat dužan je potrebnu dokumentaciju dostaviti u roku od 15 dana na adresu Hamdije Kreševljakovića broj 3 s naznakama “Ne otvarati” i “Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos”. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati.