Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je danas ugovore sa 23 aplikanta koji su ispunili uslove javnog poziva za Program sufinansiranja samozapošljavanja.

Cilj ovog Programa je sufinansiranje zapošljavanja i kraće trajanje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja. Program se realizuje pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije biroa Novo Sarajevo, a aplikacije su se odnosile na  IT sektor, proizvodnu, te uslužnu djelatnost.

Općina će nezaposlenim osobama sa kojima su ugovori potpisani na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400 KM, te osigurati iznos od 600 KM mjesečno, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, u trajanju od 12 mjeseci. Uslove iz javnog poziva za program sufinansiranja samozapošljavanja zadovoljilo je 45 aplikanata.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je, u svom obraćanju, da je Općina Novo Sarajevo u budžetu za 2018. godinu izdvojila iznos od 400.000 KM za Program aktivne politike zapošljavanja koji obuhvata sedam mjera-programa, a od toga je za Program mjera za podsticaj zapošljavanju koji obuhvata tri programa predviđen iznos od 280.000 KM. Za program sufinasiranja samozapošljavanja predviđena su sredstva u iznosu od 80.000 KM, te se nastavak ovih aktivnosti očekuje i u narednoj godini, naglasio je općinski načelnik.

Program realizuje Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.