Iz Porezne uprave FBiH saopćili su da je povodom provedenih aktivnosti Porezne uprave FBiH u vezi sa oporezivanjem fizičkih lica, tj. građana koji ostvaruju prihode iz inostranstva i iste naplaćuju putem PayPala ili nekog od drugih servisa elektronskog online plaćanja ili direktno na devizne račune, odnosno na druge vrste računa otvorenih kod poslovnih banaka i prigovora koji je tim povodom upućen Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH protiv Porezne uprave FBiH i protiv poslovnih banaka, Agencija donijela Rješenje kojim je prigovor žalitelja odbijen kao neosnovan.

“Porezna uprava u provođenju aktivnosti prikupljanja podataka o prilivu sredstava na transakcijske račune kod poslovnih banaka u cilju utvrđivanja eventualne porezne obaveze određenog broja lica, koji su ostvarivali prihod iz inostranstva, postupala je u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i Zakonom o porezu na dohodak”, navodi se u rješenju Agencije.

Također je navedeno da nije došlo do povrede privatnosti, prilikom podnošenja zahtjeva poslovnoj banci za dostavu podataka o prilivima sredstava na njen transakcijski račun putem PayPal sistema i daljom obradom podataka od strane Porezne uprave.

“Potvrđeno je da je zakonska obaveza poslovnih banaka da dostave lične podatke Poreznoj upravi i da za navedeno ne treba saglasnost korisnika računa s obzirom da je Porezna uprava, saglasno Zakonu o Poreznoj upravi FBiH i Zakonu o porezu na dohodak, nadležna za obradu ličnih podataka poreznih obveznika.

Dakle, Agencija je utvrdila da dostavljanjem podataka od strane poslovnih banaka Poreznoj upravi, te daljom obradom podataka od strane Porezne uprave nije došlo do povrede relevantnih propisa, a time ni odredbi člana 4. stav.1. tačka a) Zakona o zaštiti ličnih podataka”, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH iz koje su ponovo pozvali porezne obveznike fizička lica, tj. građane koji ostvaruju prihode iz inostranstva i iste naplaćuju putem PayPala ili nekog od drugih servisa elektronskog online plaćanja ili direktno na devizne račune, da izvršavaju obaveze propisane zakonom i da prijave sve prihode nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave FBiH.