Radovi sanacije starogradske ulice Nadlipe na Širokači napreduju i u toku je ravnanje i tamponiranje podloge. Ulica će biti asfaltirana u dužini od oko 200 metara.

“Radovi u ovoj ulici počeli su prošle sedmice. Uklonjen je sav stari asfalt i na redu je ravnanje i tamponiranje terena. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda biće urađena nivelacija šibera, šahtova, te slivničkih rešetki”, pojasnili su u Službi za investicije, plan i analizu Općine.

Projekat Općina finansira sa oko 74.000 konvertibilnih maraka. Rok za okončanje radova je 25 radnih dana, a izvodi ih firma “Grakop”.