Uprava KJP Centar „Skenderija“ je pokrenula projekat obnove sportskog mobilijara u sportskim dvoranama i na platou Kulturno-sportskog centra „Skenderija“.

Načelnik Općine Centar, dr. Nedžad Ajnadžić je odobrio izdvajanje sredstava iz općinskog budžeta u iznosu od 20.000 KM kao finansijsku pomoć u realizaciji ovog projekta za šta je potpisao protokol o realizaciji pomenutih sredstava. U ime KJP Centar „Skenderija“ protokol je potpisao direktor Amer Kapo.

“Pokrenuli smo proceduru nabavke novog sportskog mobilijara, tačnije koševa za sportsku dvoranu D1. Radi se o dva unutrašnja koša za sportsku dvoranu, te jednom vanjskom košu. Na ovaj način ćemo obnoviti sportsku opremu u centru ‘Skenderija’ i mišljenja sam da će svi oni koji koriste usluge našeg centra biti zadovoljni jer se radi o najsavremenijoj sportskoj opremi. Svi zainteresovani građani mogu besplatno koristiti vanjski teren za basket kojeg smo postavili na platou KSC ‘Skenderija’ i koji će biti na raspolaganju našim građanima do pogoršanja vremenskih prilika. Na ovaj način želimo obogatiti ponudu centra Skenderija”, objasnio je Kapo.

Potpisivanju protokola prisustvovala je i Jasmina Fazlić, pomoćnica općinskog načelnika za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu i društvene djelatnosti.