U okviru realizacije Erasmus+ Sport projekta MATCH – Prilike socijalne inkluzije, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu organizuje Prvi festival sporta koji je planiran za 25. oktobar 2018. godine u Sali za inkluziju Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja.

Kao finalna aktivnost projekta MATCH, Festival sporta ima za cilj da uspostavi, ojača i promoviše sport kao moćan edukativni alat u promovisanju različitih vrijednosti, kao što su tolerancija, solidarnost, saradnja i interkulturalna vizija društva. Nadalje, omogućuje ljudima koji dolaze iz različitih društvenih slojeva stanovništva da pređu preko govora mržnje koje su mogli čuti, te da se na taj način bore protiv bilo kojeg oblika predrasuda, rasizma i ksenofobije. U tu svrhu, posebno je važno uključiti mlade koji dolaze iz različitih društvenih skupina kako bi ih otvorili interkulturalnim idejama, a u cilju da postanu ambasadori poruka tolerancije.

Upravo su sve aktivnosti projekta MATCH, poput edukacije i Job-shadowing aktivnosti tokom koje su četiri studenta s Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu imala priliku posjetiti Palermo i učestvovati u aktivnostima projekta, poput organizacije i održavanja Mediterraneo Antirazzista festivala u Palermu, vodile ka usvajanju znanja i praktičnog iskustva u organizaciji sličnih događaja.

U konačnici, studenti Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu su postali svojevrsni treneri, te tokom edukacije volontera/studenata (svojih vršnjaka) Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja prenijeli usvojena znanja i praktična iskustva i na taj način omogućili da se Prvi festival sporta organizuje upravo na Fakultetu.

Projekt MATCH “Društveno uključivanje” je projekat dvogodišnje saradnje sufinansiran u okviru Erasmus+ programa, s namjerom da unaprijedi društvenu uključenost i pruži jednake mogućnosti mladim osobama koje su u nepovoljnom položaju, poticanjem i povećanjem učešća u sportskim aktivnostima.