Dijaloška konferencija “Humanitarno deminiranje u BiH – Put ka završetku” bit će održana 18. i 19. oktobra na Ilidži, u organizaciji Ministarstva civilnih poslova, Komisije za deminiranje i Centra za uklanjanje mina u BiH.

Konferencija se održava pod pokrovitelјstvom Odluke Vijeća Evropske unije i Jedinice za implementaciju Konvencije o zabrani upotrebe PP mina.

Na konferenciji će se okupiti nosioci protuminskih aktivnosti u BiH, uklјučujući državne institucije, NVO, privatni sektor i predstavnike međunarodnih i domaćih organizacija uklјučenih u rješavanje tog problema.

Cilј konferencije je podizanje interesa za program protuminskog djelovanja u Bosni i Hercegovini i razmatranje mogućnosti mobilizacije svih raspoloživih resursa na tom polјu, u cilju ispunjenja preuzetih obaveza i uklanjanja preostalih minsko-eksplozivnih sredstava u BiH.

Na Konferenciji će biti predstavlјena nova Strategija protuminskog djelovanja do 2025. godine, kao osnova za produljenje roka za ispunjenje zahtjeva prema Konvenciji o zabrani upotrebe, proizvodnje, transporta i skladištenja PP mina, najavljeno je iz Centra za uklanjanje mina u BiH.

FENA