Novi aparat za magnetnu rezonancu je jačine 1,5 Tesla. Ovo je drugi uređaj za magnetsku rezonancu u Općoj bolnici i u velikoj će mjeri smanjiti liste čekanja za preglede i poboljšati mogućnosti dijagnostičkih pretraga. Novi CT aparat posjeduje programe koji, pored dosadašnje dijagnostike, omogućavaju širenje spektra usluga, vremensko skraćenje pregleda, kao i smanjenje doze zračenja prilikom snimanja.

Finansijska sredstva za ovu investiciju je obezbijedila Vlada Kantona Sarajevo.

Također, istoga dana će biti otvorena i opservacija s dnevnom bolnicom koja je opremljena modernom opremom za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, saopćeno je iz Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”.

FENA