Ljubomora je složena emocija koja se sastoji od nekoliko jednostavnih emocija: ljubavi prema nekoj osobi, straha da ćemo tu osobu izgubiti, ljutnje prema trećoj osobi koja će nam ugroziti vezu, ljutnje prema voljenoj osobi koja će nas možda prevariti, zanemariti ili napustiti i ljutnje prema sebi jer smo slabi i ne možemo zadržati odnos do kojeg nam je stalo.

Može li ljubomora biti dobra i korisna emocija?

Mnogi misle da tamo gdje nema ljubavi nema ni ljubomore, tj. da je potpuni izostanak ljubomore neki dokaz da nam nije stalo. Ima ljudi koji nisu nimalo ljubomorni, a imaju ljubavi prema drugima. Njihova ljubav je nesebična. U partnerskim odnosima – malo ljubomore malo škodi. Nekima čak i imponira malo ljubomore jer im se čini da je to dokaz ljubavi. Više ljubomore više škodi. Mnogo ljubomore zna napraviti pravi pakao u vezi.

Kako bi se ljubomora bolje razumjela, naravno da je važno znati ima li ljubomorna osoba stvarnog razloga za svoje ponašanje ili se radi o fikciji. Može se raditi i o preventivnoj ljubomori.

Korisno je kad partneri razgovaraju o ljubomori i daju jedno drugome do znanja šta očekuju, šta smatraju normalnim u partnerskom odnosu, a koje ponašanje bi im nanijelo bol.

Povezanost ljubomore sa samopouzdanjem

Ljubomora je naročito povezana s niskim samopouzdanjem. Partner koji ne vjeruje da ima ljepotu tijela i duše, pamet i dobrotu, ko ne vjeruje da je zanimljiv, vrijedan ljubavi i druženja, lakše postane ljubomoran. Njegov je strah veći jer ima osjećaj da njegova partner/ica vidi njegove nedostatke i da će treća osoba lako biti bolji/a od njega.

Kako se ljubomora manifestira?

Slobodni smo u svojim osjećajima, ali moramo kontrolirati svoje ponašanje. Ljubomorna osoba koja ne može kontrolirati svoje ponašanje optužuje, kažnjava i dramatizira, postaje neugodna, pa ako pretjera to se može smatrati psihičkim maltretiranjem.

Naravno da ljudi u vezi postavljaju jedni drugima neke granice. Ljubomora zna te granice toliko suziti da se ona druga strana osjeća kao u zatvoru i da se svaki njen bezazleni smijeh smatra koketiranjem, a svaki njen poslovni razgovor priprema za nevjeru.

Prekid

Ako partner ne može normalno raditi i komunicirati zbog ljubomore druge strane, onda je onaj koji je ljubomoran do te mjere ugrozio svoju ljubav da je pitanje može li ona opstati bez vanjske stručne pomoći.

Dogodi se da ljubomorna osoba svojim maltretiranjem proizvede upravo ono čega se boji. U početku neke veze nije bilo stvarnog razloga za ljubomoru, ali jedna strana to nije vidjela nego je stalno pravila ljubomorne scene. Poslije nekog vremena “nagovorila” je onu drugu osobu da se ponaša baš tako kako je u početku drugu bezrazložno optuživala.

Muški i ženski manifesti ljubomore

Postoji tipično muško i tipično žensko ponašanje u mnogim sferama, pa i u pokazivanju ljubomore. Samo što neki muškarci i neke žene nisu tipični, pa se i njihovo ponašanje u ljubomori manje razlikuje.

Žene često više kontroliraju, prevrću džepove i kopaju po mobitelima, a muškarci se, u društvu u kojem su neke treće osobe, češće ponašaju razmetljivo ili pretjerano zaštitnički kako bi “obilježili svoj teritorij”.

U brojnim slučajevima žene lakše podnesu, pa i oproste, da je njihov partner bio s drugom ženom bez puno emocija, tj. da je to bilo više zadovoljavanje trenutne potrebe, sticaj okolnosti, prilika povezana s malo alkohola i s više želje za dokazivanjem i potvrđivanjem svoje privlačnosti.

U kojim slučajevima ljubomora može voditi prekidu veze?

Da bi čovjek sačuvao svoje zdravlje mora moći, znati i htjeti raditi i voljeti. Ako ga druga strana toliko ometa da ne može normalno raditi, onda se obično ljubav gubi, a na njeno mjesto dolazi strah, nesigurnost, neizvjesnost i odbijanje, pa čak  i mržnja.

Kako se nositi s ljubomorom i kako je pobijediti?

Osoba koja je ljubomorna mora raditi na svom samopouzdanju, osvijetliti svoje uspjehe i svoje prednosti. Uvijek se moramo sjetiti činjenice da ako ljubomora potisne ljubav onda smo uništili nešto vrijedno što smo na početku imali i što je trebalo da razvijamo kroz pozitivne emocije.

(ordinacija)