Nakon uspješne finansijske i poslovne konsolidacije JP “Filmskog centra Sarajevo” izazvane dugogodišnjim blokadama u radu preduzeća i nagomilanih dugova u periodu od tri godine nefunkcioniranja Centra, nova uprava ovoga javnog preduzeća stvorila je pretpostavke i kapacitete za ulazak u novu fazu njegovog razvoja za kinematografiju u Federaciji BiH.

Finansijska konsolidacija Filmskog centra urađena je najvećim dijelom kroz vlastite poslovne aktivnosti i prodajom televizijskog prava filmskog kataloga centra u regiji (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Makedonija, Crna Gora), a doprinos su dali i Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH i Fondacija za kinematografiju.

Ove jeseni planirano je nekoliko novih programskih projekata koji će, osim zaštite i digtalizacije filmskog arhiva Filmskog centra Sarajevo, biti u funkciji potpore aktuelnoj filmskoj produkciji u BiH i njenoj promociji u BiH, u regiji i na svjetskom planu.

Prvi značajan projekat u ovome pravcu bit će raspisivanje javnog konkursa za razvoj novih filmskih (dugometražni, kratki, dokumentarni i animirani) projekata u BiH.

Konkurs će biti otvoren za sve autorsko-producentske timove u BiH s ciljem podsticaja razvoju novih filmskih projekata i produkcije koja se u BiH nalazi u velikoj krizi izazvanom nedostatakom adekvatnih zakonskih i drugih rješenja koji bi osigurali kontinuitet filmske industrije u BiH.

Konkurs će biti raspisan do početka novembra ove godine na novoj web-stranici centra koja je u izradi i u javnim medijima, a njegovi prvi rezultati se očekuju u januaru naredne godine. Procedura konkursa će biti javna i transparentna i za njegove potrebe Filmski centar Sarajevo izabrat će stručni žiri sastavljen od istaknutih fimskih radnika iz BiH.

Izabrani projekti dobit će finansijsku potporu, ali i tehničku i institucionalnu podršku i promociju u BiH, regiji i svijetu, saopćeno je iz Filmskog centra Sarajevo.

FENA