Prema podacima Aerokluba Sarajevo, prva pilotkinja u BiH bila je Fatima Mušić-Manojlović. Završila je obuku na avionu Trojka u Prvoj klasi pilotske škole Aerokluba Sarajevo.

11. septembra 1950. godine dobila je svjedočanstvo o uspješno završenoj obuci. Obuku je započela u maju 1950. godine. Počela je samostalno letjeti u augustu i uspješno je okončala školu nakon 95 letova, od čega je 15 bilo samostalnih.

Milena Blagojević danas živi u Kanadi. Završila je obuku u Novom Travniku 1963. godine za jedrilicu. Tada je bila jedina žena od 22 učenika. Prva je počela letjeti samostalno.

Miranda Čičak završila je obuku za jedrilicu 1980. godine. Pohađala je Drugu gimnaziju u Sarajevu.

Vojka Marić je obuku završila 1960-ih godina. Ines Martinović prvi put je sama poletjela 1980. godine.

(klix)