Ilustracija

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Zakon o policijskim službenicima KS kojim se uređuje oblast zapošljavanja u policijskom organu, procedure unapređenja u viši čin, rad i sastav disciplinskog organa te preciznije definira prestanak radnog odnosa.

Zakon predviđa ono što je bilo najvažnije za policijske službenike, a to je uređenje pitanja penzionisanja pripadnika policije, kao i prava na ostvarivanje njihovog posebnog staža.

Predsjednik Sindikata policijskih službenika KS Mirza Hadžiabdić je u izjavi novinarima kazao da najavljenog štrajka policije neće biti nakon što je amandmanima usvojen Zakon kojim je definisano da imaju pravo na penziju pod uslovom da su u kontinuitetu bez prekida imali najmanje 15 godina staža, te da su u vrijeme sticanja prava na penziju obavljali posao policijskog službenika.

“Koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrdit će se na osnovu pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika, a koji su za njega najpovoljniji”, kazao je Hadžiabdić i dodao da je Zakon identičan Federalnom zakonu o policijskim službenicima.

To se odnosi i na policijskog službenika koji usljed zadobijenih povreda na radu, uzrokovanih neposrednim izvršenjem svog posla i zadatka, bude proglašen invalidom prve kategorije.

Poseban staž iz Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunava se u staž osiguranja za policijskog službenika samo uz pismenu saglasnost osobe na koju se ona i odnosi.

Iako je za neke zastupnike bilo sporno to što se u policiji zapošljavaju osobe svih profila, rečeno je da se popunjava novih 20 posto početnih pozicija za čin mlađih inspektora iz građanstva, a 80 posto kroz unapređenje, interno.

Zakon o policijskim službenicima KS je usvojen i zbog usklađivanja sa važećim normama kojima je uređena ova oblast na državnom i federalnom nivou.

Ovim će biti izvršena i harmonizacija propisa kako bi prava i obaveze policijskih službenika bile određene na jedinstven način na području cijele države.

Donošenje ovog Zakona je neophodno i zbog usklađivanja sa drugim propisima kao što su Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH, Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH i drugo.

Izvor: radiosarajevo