Općina Centar Sarajevo započela je izradu općinske strategije iz oblasti sporta za period 2019-2022. godine.

Naime, jedan od zaključaka 5. tematske sjednice Općinskog vijeća Centar posvećene stanju sporta i sportskih objekata na području središnje sarajevske općine, bio je da se pristupi izradi i usvajanju općinske strategije djelovanja iz oblasti sporta kako bi se unaprijedilo stanje u toj oblasti. Ovaj dokument će pratiti usvojenu Strategiju razvoja Općine Centar za period do 2022. godine.

Shodno pomenutom zaključku tematske sjednice, općinski načelnik dr. Nedžad Ajnadžić je u skladu sa svojim ovlaštenjima donio rješenje o imenovanju Koordinacionog tijela i radnih grupa za izradu Strategije iz oblasti sporta Općine Centar za period 2019-2022. godine. Njihov zadatak je da izvrše analizu trenutnog stanja, definisanje problema i utvrđivanje prioriteta te planiranje aktivnosti za rješavanje problema u oblasti sporta na području ove lokalne zajednice. Radne grupe su formirane za sljedeće oblasti: propisi iz oblasti sporta; analiza stanja sportske infrastrukture; analiza uslova rada i razvoja sportskih organizacija; inkluzija u sportu; analiza učešća građana u sportskim aktivnostima; zdravlje sportista; unapređenje rada u sportu; učešće žena u sportu; mediji i sport; swot analiza strateških i prioritetnih ciljeva te akcionog plana.

S tim u vezi izrađena je anketa s ciljem prikupljanja neophodnih podataka o potrebama građana/ki u oblasti sporta na području općine Centar Sarajevo.

Anketa će se koristiti za izradu Strategije iz oblasti sporta, te se pozivaju svi zainteresovani da na ovaj način aktivno učestvuju u izradi Strategije i iznesu svoje mišljenje.

Svi zainteresovani anketu mogu pronaći na linku: https://goo.gl/forms/Z6gxtt5qOEYyI33i2

Istovremeno, pored online, spremna je i printana verzija ankete, koja će u narednoj sedmici biti plasirana u osnovne i srednje škole sa područja općine Centar, JU Centar za sport i rekreaciju, Centar za zdravo starenje, općinske službe, matični ured, mjesne zajednice, info pult, kao i na ulice i trgove ove lokalne zajednice.

Anketiranje će se provoditi do 10.09.2018. godine.