U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu završeno je rušenje zgrade koja je predstavljala ruglo KCUS-a. U zgradi staroj 118 godina nekada je bila smještena Klinika za hematologiju, u kojoj su najteži bolesnici bili smješteni čak i u hodnicima, a uposlenici ulagali ogromne napore da postignu rezultate.

Pacijenti i osoblje Klinike iz potpuno neuvjetnih soba izmješteni su u nove, savremeno opremljene prostorije, na 13. etaži Centralnog medicinskog bloka. Nove prostorije izgrađene su zahvaljujući aktivnostima menadžmenta i angažmanu generalne direktorice KCUS-a prof. dr. Sebije Izetbegović. Sredstva je donirala turska TIKA.

Izgradnja Centralnog medicinskog bloka započeta je davne 1989. godine, a do danas je u ovaj projekat uloženo oko 180 miliona KM. Tokom proteklih 29 godina izgrađeno je samo 40 posto CMB-a, iako su prethodni menadžment obećavali privesti izgradnju kraju u toku njihovih mandata.

Prema riječima šefa Tehničkog sektora Nurije Jusupovića, težnja je da se što prije završi izgradnja Centralnog medicinskog bloka. Rušenjem neuvjetnih i starih zgrada i izmještanjem klinika u savremeno opremljene prostorije u CMB-u bit će omogućeni mnogo bolji uvjeti za rad i boravak. Planskim preuređenjem, prostor će se staviti u funkciju i iskoristiti za bolju namjenu.

– Rušenje starog objekta nekadašnje Hematološke klinike proteklo je u skladu sa postojećim planom. Završeno je prije predviđenog roka, a sačuvana su postojeća stabla i rastinje. U toku je odvoz preostalog otpadnog materijala. Uporedo sa svim ostalim aktivnostima, nastavljena je izgradnja CMB-a. Paralelno sa uklanjanjem starih objekata i izgradnjom novih prostorija, radimo i na očuvanju postojećih i stvaranju novih zelenih površina. Na mjestu nekadašnjih klinika za ORL i Hematologiju bit će park CMB-a i DIP-a, namijenjen za bolesnike, uposlenike i posjetioce KCUS-a. U toku su aktivnosti na realizaciji plana vanjskog uređenja prostora – kazao je Jusupović.

Predviđeno je da se u parku izgradi staza za pješake, sa parkovskom rasvjetom, uz postavljanje klupa i česme s pitkom vodom za sve posjetioce.

Generalna direktorica KCUS-a prof. dr. Sebija Izetbegović ističe da se u ovoj ustanovi puno radi, bez gubljenja vremena na isprazna obećanja i priče. Takav rad daje vidljive rezultate.

– S obzirom na porast broja hematoloških pacijenata i činjenicu da KCUS zbrinjava bolesnike iz cijele BiH, izmještanje Hematološke klinike je trebalo uraditi mnogo ranije. Nelogično je da uz toliki novac, koji je uložen u proteklih 29 godina, nije završena izgradnja Centralnog medicinskog bloka. Uvjeti u kojima su najteži hematološki bolesnici boravili godinama nisu zadovoljavali standarde. Cilj nam je završetak izgradnje CMB-a, u koji bismo iz starih zgrada izmjestili sve klinike. Na ovaj način ćemo omogućiti ugodniji boravak bolesnika u KCUS-u tokom liječenja, u novim i moderno opremljenim prostorijama. Istovremeno će se olakšati i rad ljekarima i medicinskom osoblju. U jednoj zgradi bit će smeštene operacione sale, intenzivne jedinice i odjeli. Pacijenti se više neće voziti po krugu KCUS-a prije i poslije operacije. Jedna od prioritetnih Klinika u narednom periodu je Klinika za abdominalnu hirurgiju – izjavila je  prof. dr. Izetbegović.

Ona dodaje da je rušenje starih i neuvjetnih objekata u krugu KCUS-a dalo višestruku korist. Klinike su izmještene u uvjetnije prostorije, bolja je preglednost u krugu, stvoreni su uvjeti za dodatni parking-prostor i zelene površine.

– Sve aktivnosti koje sprovodimo rade se na osnovu opsežnih analiza i mišljenja stručnjaka. Porušeni objekti nisu imali nikakvu namjenu, osim što su predstavljali opasnost za prolaznike i bili izvor moguće zaraze. Njihovim rušenjem KCUS je dobio novi prostor, koji će se pravilno iskoristiti. Zelena površina ispred CMB-a i DIP-a bit će izvor svježeg zraka za bolesnike, uposlenike i sve posjetioce. Bolesnici će u pratnji medicinskog osoblja moći napustiti svoje sobe i izaći na dnevno svjetlo i zrak. Humaniji i dostojanstveni uvjeti za pacijente i uposlenike, osnov su od kojeg polazimo u svom radu. Uvijek postoji način da se iznađu sredstva za ovako bitne stvari, sve je stvar ozbiljnog i predanog rada. Menadžment KCUS-a opredijeljen je da radi na poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga, kroz zanavljanje opreme i kadra te stvaranje boljeg ambijenta za boravak i liječenje bolesnika. Nastavit ćemo raditi na poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga, u korist svih građana BiH – navela je prof. dr. Izetbegović.

Izvor: fena